Välkommen till Per Anders Fogelström – sällskapet

Vi är det litterära Per Anders Fogelström-sällskapet och vi arbetar för att främja kunskap och intresse om Per Anders Fogelström som person, hans författarskap och samhällsengagemang.


Hej vill du gå på stadsvandring?

I styrelsen har vi haft två ciceroner som erbjudit vandringar för våra medlemmar. Numera har vi ingen, därför har styrelsen under våren tillsammans försökt sätta ihop en stadsvandring så att alla i styrelsen ska ha möjlighet att hålla i den då vi får frågan ofta.

Detta är under arbete och den 25 maj har vi en vandring tillsammans där vi även bjuder in våra medlemmar som tillsammans med styrelsen kan gå och prata om de platser som berörs i Fogelströms litteratur och som även berört hans privatliv. Mer info kommer inom kort under ”Program”. 

Vi vill också rekommendera att söka på Ulf Bagges stadsvandringar om Fogelström och Mina drömmars stad som är väldigt trevliga. 


Under fliken ”Om Per Anders Fogelströmsällskapet hittar ni 2023 års program. Vi uppdaterar listan med nya evenemang som dyker upp och ni kan även ta del av vårt program genom att klicka HÄR.
Du hittar även fler nyheter och får inblick i vad som händer i sällskapet på vår blogg!

Vid årsmötet i Per Anders Fogelström-sällskapet 23 mars valdes
ny  styrelse med suppleanter och revisorer.
Syftet med bytet av ordförande var att Kent Josefsson suttit i 10 år och önskade avgå och bereda plats för en ny och yngre ledamot Natasha Laszlo.


Ni hittar oss även på Youtube, instagram och facebook! 

Foto : Jan Delden