Välkommen till Per Anders Fogelström – sällskapet

Vi är det litterära Per Anders Fogelström-sällskapet och vi arbetar för att främja kunskap och intresse om Per Anders Fogelström som person, hans författarskap och samhällsengagemang.


Under fliken ”Om Per Anders Fogelströmsällskapet hittar ni 2022 års program. Vi uppdaterar listan med nya evenemang som dyker upp och ni kan även ta del av vårt program genom att klicka HÄR.
Du hittar även fler nyheter och får inblick i vad som händer i sällskapet på vår blogg!

Vid årsmötet i Per Anders Fogelström-sällskapet 23 mars valdes
ny  styrelse med suppleanter och revisorer.
Syftet med bytet av ordförande var att Kent Josefsson suttit i 10 år och önskade avgå och bereda plats för en ny och yngre ledamot Natasha Laszlo.

Beslutades vidare att medlemsavgiften höjs från 150 kr till 200 kr fr.o.m. 2023. En avgift som  i de flesta fall är vanlig bland sällskapen
Ni hittar oss även på Youtube, instagram och facebook! 

Foto : Jan Delden