Citat

”Så länge de står i opposition, ropar de om frihet och rättighet att yttra sig, men när de segrat slår de ned alla motståndare ………..”

Per Anders Fogelström, Den okuvliga friheten (2017)

”Pojken drömde.Staden väntade.”

(Ur Mina drömmars stad)

Att leva: att dansa över eggen med lätta och snabba steg, så lätta att kniven inte skär, så snabba att den inte hinner tränga in.

(Ur I en förvandlad stad)

Staden blir aldrig färdig, fullbordad. Den förvandlas oavbrutet, förnyas och förändras. Samtidigt är den evig, på något sätt finns allt det förgångna kvar, lagrat.

(Ur Stad i världen)

Staden som somnar på kvällen är en annan än den som vaknade på morgonen. Något har byggts och något har rivits. Någon har fötts och någon har dött. Förändringen pågår oavbrutet och det som en gång fanns ska aldrig komma tillbaka

(Ur I en förvandlad stad)

Nu såg hon löftena glimma framför sig. Bara ett år kvar i skolan. Snart vuxen, snart pröva på allvar

(Ur stad i världen) 

Vad som än händer: försiktighet, ömsinthet. Det är en vädjan, en bön.

(S. 141. Ett berg vid vattnet : en bok om Fjällgatan och trakten däromkring)

Staden var invandrarnas, om de inte funnits skulle den väl ha tynat bort… De och deras efterkommande var med och byggde staden, var en del av den.

(Ur Stad i världen)

Hon kände att staden låg i världen, att världen angick henne, att hon måste våga vandra ut i den. Att man måste våga vara hemma. Flickan drömde. Världen väntade.

(Ur Stad i världen) 

Han skulle aldrig bli den han varit förr. Sommaren med Monika hade förvandlat honom helt.  Hade öppnat fack inom honom vars existens han inte anat tidigare.

(Ur sommaren med Monika)

Undertecknad önskar meddela att jag i händelse av inkallelse eller krig kommer vägra bära vapen. Om närmare motivering önskas står jag gärna till tjänst med skriftlig eller muntlig sådan.

(S. 245. Per Anders Fogelström: ett liv för litteraturen, freden och miljön / av Karl-Olof Andersson)