Biografier om Fogelström

  •              Stockholmsskildraren och samhällsdebattören

Häftet innehåller en kortfattad och lättillgänglig skildring av Fogelströms breda livsgärning. Författarna är Fogelströmkännaren Karl-Olof Andersson och urstockholmare Lars Epstein.

Utgiven av Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner 2016.
Pris 50 kr.

Är du intresserad vänd dig till Kent Josefsson kjosef@telia.com
tel. 070-584 7409

  • Biografier om Per Anders Fogelström

1986   Per Anders Fogelström: liv och litteratur : en biografi, Chales Kassman,  Tidens förlag

1997  Per Anders Fogelström: Stockholms förste älskare, Arne Reberg, Brevskolan

 2012 Per Anders Fogelström: ett liv för litteraturen, freden och miljön : en biografi, Karl-Olof Andersson, Stockholmia.

  •  Per Anders Fogelström  – ett studiematerial

Av Birgit Peters  en av grundarna av  Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner.

Klicka här för digitaliserat studiematerial.          

  •             Två Fogelströmvandringar

 Av Birgit Peters.

  •             Perspektiv på Per Anders Fogelström

Av Birgit Peters.

 100 kr + porto 24 kr.

Kan beställas från Birgit Peters

telefon: 073 851 85 65