Biografi

1917.08.22  Född i Stockholm men skriven i Petrograd
1919-1922   Bosatt i Viborg; 1921 Systern Ingrid föds
1923   Föräldrarnas skilsmässa; fadern emigrerar till Amerika
1923-1926   Mamma Naëmi bor med barnen hos mormodern på Sigtunagatan
1925-1935   Whitlockska samskolan; slutar i första ring
1926   Naëmi får en egen lägenhet i Danelii Stiftelse, Bondegatan 74
1931  Börjar i ungdomsverksamheten i Sofia församling
1933  Bildar tillsammans med några äldre pojkar Sofia Småklubbar, leder själv gruppen Unga vikingar till 1946
1935-1940   Bokhandelsmedhjälpare
1938   Flyttar till Västmannagatan (för gammal för stiftelsehuset)
1940-1947   Redaktör på olika småtidningar
1943   Gifter sig och flyttar till Kungsholmen, Polhemsgatan 11
1945   Bildar Vitabergsklubben; börjar samla stockholmiana
1947-1958   Redaktör på Folket i Bild
1952   Bildar tillsammans med Ture Nerman Förbundet för religionsfrihet
1954   Flyttar till Styrmansgatan 27
1958   höst Fri författare, bildar AMSA Aktionsgruppen mot en svenska atombomb
1963-1977   Ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
1963-1978   Styrelsemedlem i Stiftelsen Skansen
1964   Flyttar till Fjällgatan 30 och bor kvar till sin död 1998
1977-1982   Medlem av Stockholms skönhetsråd och Konstnämnden
1963-1988   Ingår i redaktionen för Namnberedningen
1971-1988   Ordförande för Föreningen Södermalm
1982-1994   Kommittén för Stockholmsforskning
1998.06.20   Avlider på Södersjukhuset

Sammanställning efter Fogelströms egna uppgifter i svar till alla brevskrivare

Priser och utmärkelser

1951 Svenska Dagbladets litteraturpris
1960 Eldh-Ekblads fredspris
1961 BMF-plaketten
1964 Bernspriset
1969 Samfundet S:t Eriks pris & plakett
1976 Utnämnd till hedersdoktor vid Stockholms universitet
1986 Litteraturfrämjandets stora pris
1989 Gerard Bonniers pris
1990 Föreningen Södermalms Kasperpris
1994 Hedenvind-plaketten
1995 Tilldelas professors namn
1996 Litteris et Artibus
1998 Ivar Lo-priset