Om Per Anders Fogelström

Ett liv för litteraturen, freden och miljön

Per Anders Fogelström föddes i Stockholm den 22 augusti 1917.  Han var en av våra främsta Stockholmsskildrare. I sin stadserie i fem delar som spänner över åren 1860-1968 med ”Mina drömmars stad” som den mest kända har han på ett enastående sätt behandlat staden och dess människor. Senare kommer barnserien i tre delar och vi får då en sammanlagd historieberättelse omfattande åren 1749 – 1968. Fogelström var en mångsidig person med starkt engagemang för ungdomen och ungdomsfrågor liksom samhället och dess utsatta människors vardagsliv, kamp och villkor, miljön, freden och värnade starkt om vars och ens frihet när det gällde tros- och religionsfrågor. Frågor som är lika aktuella i dag som på Fogelströms tid.