Styrelse

Styrelse efter årsmötet 15 februari 2021 och konstituerande styrelsemöte 18 februari 2021.

Styrelse 2021-2022

   Kent Josefsson, ordförande

   Margaretha Hahne, vice ordförande och kassör

   Klara Garberg, sekreterare 

   Karl-Olof Andersson,  ledamot

   Maria Avellone Neell, ledamot

   Lars Epstein, ledamot

   Soraya Bay, ledamot

   Georg Hahne, ledamot

   Natascha Laszlo, ledamot

   Eliza Kücükaslan, suppleant

   Anders Lundgren, suppleant

Revisorer

   Daniel Nilsson, sammankallande

   Rolf Blondell, suppleant

Valberedning

   Göran Eriksson, sammankallade

   Mats Hayen

Organisationsnummer 802456-9710