Styrelse

Avgående ordförande t v Kent Josefsson och tillträdande Natascha Laszlo
 Kent Josefsson avtackas
 Klick på bilderna för att se en förstoring.
foto: Jan Ternhag

Styrelse efter årsmötet 23 mars 2022 och konstituerande styrelsemöte 23 mars 2022.

Styrelse 2022-2023

 Natascha Laszloordförande

   Kent Josefsson, vice ordförande

   Margaretha Hahne, kassör

   Klara Garberg, sekreterare 

   Karl-Olof Andersson,  ledamot

   Lars Epstein, ledamot

   Soraya Bay, ledamot

   Georg Hahne, ledamot

   EvaEmma Andersson , ledamot

   Eliza Kücükaslan, suppleant

   Anders Lundgren, suppleant

   Maria Avellone Neel, suppleant

Revisorer

   Daniel Nilsson, sammankallande

   Göran Eriksson, suppleant

Valberedning

   Göran Eriksson, sammankallade

   Mats Hayen

Organisationsnummer 802456-9710