Stadsvandringar 2021

Kom med ut på stadsvandring! Det arrangeras intressanta Stockholmsvandringar till klassiska platser i Fogelströms romaner. Anmäl till kentojosefsson@gmail.com tel. 070-584 74 09

Se hemsidan: Kent Josefsson, Söderprofiler 

Expempel på Stadsvandringar
I Per Anders Fogelströms fotspår och i ”Mina drömmars stad”
Per Anders Fogelström – talar till oss i vår tid
I Stig Dagermans fotspår
I Tomas Tranströmers fotspår
I Greta Garbos fotspår
I Stig Claessons fotspår
I Isaac Grünewalds fotspår på Söder
I Nacka Skoglunds fotspår
Söderprofiler i Vita bergen