Fogelströms Gymnasium

P A Fogelströms gymnasium startades 2017. Skolan tar varje år in tre klasser på det naturvetenskapliga programmet och fyra klasser på ekonomiprogrammet. I samma kvarter levde och verkade Per Anders Fogelström, som skrev några av de mest klassiska Stockholmsskildringarna i svensk litteraturhistoria. Per Anders Fogelström ville ta vara på ungdomars engagemang och välkomnade ofta gymnasieelever i sitt hem på Fjällgatan 30.  


Fogelströmstipendiet

För att uppmuntra sina elevers skrivande och kreativitet har P A Fogelströms gymnasium arrangerat en skrivartävling i Per Anders Fogelströms anda. De bästa bidragen tilldelas ett Fogelströmstipendium på 1000 kronor.
Juryn har består/bestått av personal från skolan samt medlemmar från styrelsen i Per Anders Fogelström-sällskapet.
Skrivartävlingen startade 2018 med 3 deltagare.
2019 hade antalet deltagare stigit till 17 elever.

En skrivartävling med Fogelströmstipendium kommer att äga rum även 2020.
I juryn kommer Karl-Olof Andersson, Lars Epstein, Natascha Laszlo och Klara Garberg att ingå från Per Anders Fogelströms-sällskapet.