Om Per Anders Fogelström – sällskapet

Per Anders Fogelström – sällskapet bildades i ABF-huset i Stockholm 14 december 2010.
Dessförinnan hade ett informellt sällskap bildats 2005 och fem år senare övergick det i ett officiellt litterärt sällskap.
Sällskapet är juridiskt en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.
 

Sällskapets ändamål
Sällskapet vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, hans författarskap, kulturgärning och samhällsengagemang hålls levande. Föreningen vill även stimulera till läsning av hans romaner och faktaböcker och till att kunskapen, som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner, sprids framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle.
 

Sällskapet
 – arrangerar föreläsningar kring Per Anders Fogelströms författarskap, hans ungdoms- och fredsarbete
 – trosfrågor och stadsmiljö i samarbete med ABF
 – anordnar, med Stockholmsromanerna som utgångspunkt, stadsvandringar på Södermalm
 – genomför stadsvandringar och håller föredrag utifrån önskemål från föreningar och privatpersoner
 – är medlem i och samarbetar med De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS)