Blogg

Stockholms Bokhelg, Därför läser vi Fogelström

Lördag-söndag 28 – 29 augusti, Stockholms Bokhelg
På Stadsmuseets gård

Bokhelgen på Stadsmuseet under lördagen blev en stor framgång inte minst för Per Anders Fogelström- sällskapet! Klara Garberg och Natascha Laszlo berättade inspirerat varför de är ”sålda” på Fogelström och de utfrågades av kulturprofilen Ulrika Knutson och Kent Josefsson, ordförande i sällskapet. Fogelströms författarskap är aktuellare än någonsin och borde intressera inte minst dagens ungdomar i en orolig värld, menade Klara och Natascha samstämmigt! Margaretha Hahne sålde bokstavligt Fogelström-litteratur via bokbord.
Text och bild Georg Hahne
Arr. DELS/Per Anders Fogelström-sällskapet.